Get Adobe Flash player

UCHWAŁY WZC RTW RASZKÓW

Uchwała nr 1

WZC RTW Raszków wprowadza bezterminowy zakaz połowu jesiotra

Uchwała nr 2

WZC RTW Raszków podwyższa kwotę dobrowolnej wpłaty za wynajęcie wiaty na spotkania towarzyskie do 100 zł.

Członkowie płacą 50 % tej kwoty. Osoby wynajmujące obiekt zobowiązane są do zachowania porządku i powinny być stale obecne na spotkaniu. Imprezy mogą trwać do godz.23.00.

Za wszelkie ewentualne szkody koszty ponosi wynajmujący obiekt.

Uchwała nr 3

WZC RTW Raszków w związku z koniecznością prowadzenia pełnej księgowości  podwyższa podwyższa kwotę składki do 260 zł.

Uchwała nr 4

WZC RTW Raszków postanawia że siatka do ryb musi mieć co najmniej 2 metry.

Uchwała nr 5

WZC RTW Raszków ustala długość ochronną dla karpia. Będzie ona wynosiła 40-65 cm

Uchwała nr 6

WZC RTW Raszków postanawia zaliczyć jazia do limitu ilościowego

Uchwała nr 7

WZC RTW Raszków  postanawia że w związku z planowanowanymi pracami przy czyszczeniu Zalewu i konieczności  przeniesienia ryb na ,,Kąpielkę,, a potem z powrotem do Zalewu zobowiązuje wszystkich członków do pomocy przy przenoszeniu ryb!!!  Nieuzasadniona nieobecność będzie się wiązała z wpłatą kwoty 200 zł na rzecz RTW Raszków!!!

Zwolnienieniem  z opłat będą będą tylko uzasadnione przypadki  zdrowotne i losowe !!!

UWAGA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza się długości ochronne  dla płoci i węgorza:

płoć  -        15 cm

węgorz -    60 cm

WYNIKI ZAWODÓW WĘDKARSKICH 2019 r.

WYNIKI  ZAWODÓW WĘDKARSKICH 2019 r.

Mistrz RTW  -I tura

I – Kosiński Waldemar 4,52 kg

II – Czysty Andrzej 4,48

III-Motyl Marek 3,38 kg

Mistrz RTW – II tura

I -Kosiński Waldemar 11,45kg

II – Szczucki Miłosz 5,42 kg

III-Czysty Andrzej 4,85 kg

MISTRZEM RTW RASZKÓW NA 2019 R. ZOSTAŁ

KOSIŃSKI WALDEMAR

ZAWODY GRUNTOWE

I – Marek Motyl 7,70 kg

II- Marucha Henryk 5,66 kg

Paluszek Kamil 5,48 kg

PUCHAR KAPITANA

I-Kosiński Piotr 10,52 kg

II-Motyl Marek 10,05 kg

III-Kosiński Waldemar 8,37 kg

PUCHAR GOSPODARZA

I-Szczucki Miłosz  6,30 kg

II-Motyl Marek 4,09 kg

III-Matysiak Sławomir 3,99 kg

PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

I-Czysty Andrzej 8,64 kg

II-Kiosiński Piotr 6,26 kg

III-Walkowiak Mirosław 6,23 kg

PUCHAR KOMENDANTA

I-Marszewiecki Mariusz 10,15 kg

II-Motyl Marek 10,02 kg

III-Czysty Andrzej 8,57 kg

PUCHAR     PREZESA

Włodzimierz Ździech 31,58 kg

Andrzej Ździech 28,20 kg.

Andrzej Czysty 14,01 kg.

PUCHAR     BURMISTRZA

Darek Bielawny

Miłosz Szczucki

Paweł Szlachta

Wybory 2019 r.

Wybory w RTW Raszków 04.08.2019 r.

ZARZĄD RTW RASZKÓW

Henryk Pracki – prezes

Ireneusz Mądry -sekretarz

Wawrzyniak Jan  – gospodarz

Gmurowski Szymon   -skarbnik

Kosiński Waldemar –członek

Pietraszk Jarosław – członek

Walczak Włodzimierz – członek

Komisja Rewizyjna :

Kupczyk Piotr- przewodnicący

Foltynowicz Hieronim- sekretarz

Walkowiak Mirosław- członek

Sąd Koleżeński

Pietraszak Arnold – przewodnicący

Motyl Marek – sekretarz

Pera Sławomir  – członek

UCHWAŁY WZC RTW RASZKÓW 04.08.2019

Uchwała nr 1

WZC RTW postanawia ograniczyć ilość członków do 150

Uchwała nr 2

Na wniosek Komendanta zwiększono do 20 ilość członków Zespołu Kontroli Połowów

Uchwała nr 3

Składki przyjmowane będa TYLKO w wyznaczone przez Skarbnika dni w budynku ,,Rybakówki !!!

Uchwała nr 4

Dla chcących się zapisać do RTW z terenu Gminy po ostatnim lutego wyznaczony będzie raz na kwartał jeden dzień   dodatkowy   i tylko wtedy można będzie składać deklarację o przyjęcie !!!

Uchwała nr 5

WZC RTW postanawia wprowadzić nowy wymiar ochronny dla karpia. Będzie on wynosił: 40-60 cm

Uchwała nr 6

WZC RTW postanawia skumulować opłatę członkowską i inwestycyjną w jedną opłatę ,która wyniesie 250 zł

Uchwały WZC RTW Raszków 16.12.2018

Uchwała nr 1

WZC RTW Raszków postanawia udzielić absolutorium dla Zarządu RTW Raszków za 2018 r.

Uchwała nr 2

WZC RTW Raszków podwyższa składkę o 25 zł do kwoty 225 zł . Dobrowolna składka  na sprawy gospodarcze pozostaje na poziomie 25 zł.

Razem do zapłaty w 2018 r. zł. – 250 zł

Uchwała nr 3

WZC RTW Raszków  podwyższa długość ochronną  leszcza  do 40 cm

Uchwała nr 4

WZC RTW Raszków  podwyższa długość ochronną lina  do 40 cm

Uchwała nr 5

WZC RTW Raszków  podwyższa wpisowe na zawodach do kwoty 15 zł

100 lecie odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę

,,My  wędkarze z RTW Raszków

na 100  lecie odzyskania Niepodległości

przez  Ojczyznę Naszą  ,

dąb  ten ku potomności posadziliśmy,,

Tablica pamiątkowa o takiej treści została odsłonięta w dniu 11.11.2018 r. Tablica została odsłonięta przez Burmistrza Jacka Bartczaka i naszego gospodarza Janka Wawrzyniaka. Niech posadzenie tego dębu ku potomności będzie naszym hołdem dla tych, którzy  wywalczyli  nam wolną Ojczyznę.