Get Adobe Flash player

WYNIKI ZAWODÓW WĘDKARSKICH 2019 r.

WYNIKI  ZAWODÓW WĘDKARSKICH 2019 r.

Mistrz RTW  -I tura

I – Kosiński Waldemar 4,52 kg

II – Czysty Andrzej 4,48

III-Motyl Marek 3,38 kg

Mistrz RTW – II tura

I -Kosiński Waldemar 11,45kg

II – Szczucki Miłosz 5,42 kg

III-Czysty Andrzej 4,85 kg

MISTRZEM RTW RASZKÓW NA 2019 R. ZOSTAŁ

KOSIŃSKI WALDEMAR

ZAWODY GRUNTOWE

I – Marek Motyl 7,70 kg

II- Marucha Henryk 5,66 kg

Paluszek Kamil 5,48 kg

PUCHAR KAPITANA

I-Kosiński Piotr 10,52 kg

II-Motyl Marek 10,05 kg

III-Kosiński Waldemar 8,37 kg

PUCHAR GOSPODARZA

I-Szczucki Miłosz  6,30 kg

II-Motyl Marek 4,09 kg

III-Matysiak Sławomir 3,99 kg

PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

I-Czysty Andrzej 8,64 kg

II-Kiosiński Piotr 6,26 kg

III-Walkowiak Mirosław 6,23 kg

PUCHAR KOMENDANTA

I-Marszewiecki Mariusz 10,15 kg

II-Motyl Marek 10,02 kg

III-Czysty Andrzej 8,57 kg

PUCHAR     PREZESA

Włodzimierz Ździech 31,58 kg

Andrzej Ździech 28,20 kg.

Andrzej Czysty 14,01 kg.

PUCHAR     BURMISTRZA

Darek Bielawny

Miłosz Szczucki

Paweł Szlachta

Wybory 2019 r.

Wybory w RTW Raszków 04.08.2019 r.

ZARZĄD RTW RASZKÓW

Henryk Pracki – prezes

Ireneusz Mądry -sekretarz

Wawrzyniak Jan  – gospodarz

Gmurowski Szymon   -skarbnik

Kosiński Waldemar –członek

Pietraszk Jarosław – członek

Walczak Włodzimierz – członek

Komisja Rewizyjna :

Kupczyk Piotr- przewodnicący

Foltynowicz Hieronim- sekretarz

Walkowiak Mirosław- członek

Sąd Koleżeński

Pietraszak Arnold – przewodnicący

Motyl Marek – sekretarz

Pera Sławomir  – członek

UCHWAŁY WZC RTW RASZKÓW 04.08.2019

Uchwała nr 1

WZC RTW postanawia ograniczyć ilość członków do 150

Uchwała nr 2

Na wniosek Komendanta zwiększono do 20 ilość członków Zespołu Kontroli Połowów

Uchwała nr 3

Składki przyjmowane będa TYLKO w wyznaczone przez Skarbnika dni w budynku ,,Rybakówki !!!

Uchwała nr 4

Dla chcących się zapisać do RTW z terenu Gminy po ostatnim lutego wyznaczony będzie raz na kwartał jeden dzień   dodatkowy   i tylko wtedy można będzie składać deklarację o przyjęcie !!!

Uchwała nr 5

WZC RTW postanawia wprowadzić nowy wymiar ochronny dla karpia. Będzie on wynosił: 40-60 cm

Uchwała nr 6

WZC RTW postanawia skumulować opłatę członkowską i inwestycyjną w jedną opłatę ,która wyniesie 250 zł

Uchwały WZC RTW Raszków 16.12.2018

Uchwała nr 1

WZC RTW Raszków postanawia udzielić absolutorium dla Zarządu RTW Raszków za 2018 r.

Uchwała nr 2

WZC RTW Raszków podwyższa składkę o 25 zł do kwoty 225 zł . Dobrowolna składka  na sprawy gospodarcze pozostaje na poziomie 25 zł.

Razem do zapłaty w 2018 r. zł. – 250 zł

Uchwała nr 3

WZC RTW Raszków  podwyższa długość ochronną  leszcza  do 40 cm

Uchwała nr 4

WZC RTW Raszków  podwyższa długość ochronną lina  do 40 cm

Uchwała nr 5

WZC RTW Raszków  podwyższa wpisowe na zawodach do kwoty 15 zł

100 lecie odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę

,,My  wędkarze z RTW Raszków

na 100  lecie odzyskania Niepodległości

przez  Ojczyznę Naszą  ,

dąb  ten ku potomności posadziliśmy,,

Tablica pamiątkowa o takiej treści została odsłonięta w dniu 11.11.2018 r. Tablica została odsłonięta przez Burmistrza Jacka Bartczaka i naszego gospodarza Janka Wawrzyniaka. Niech posadzenie tego dębu ku potomności będzie naszym hołdem dla tych, którzy  wywalczyli  nam wolną Ojczyznę.

Zawody wędkarskie Sołtysów

Sołtysi naszej Gminy rozegrali zawody wędkarskie na Zalewie. Wystartowało ich pięciu a najlepsza okazała się Agnieszka Urbańczyk. Gratulacje dla zwyciężczyni !!!