Get Adobe Flash player

Historia

17 czerwca 2007r. grupa zapaleńców spotkała się aby ,,wziąć sprawy w swoje ręce i uwolnić się od monopolu PZW,,. Postanowili, że utworzą Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

MY,Raszkowscy WĘDKARZE ZEBRANI 17 CZERWCA ROKU PAŃSKIEGO 2007 NINIEJSZYM AKTEM POWOŁUJEMY DO ŻYCIA


„RASZKOWSKIE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE”

W skład Komitetu Założycielskiego weszli : Ireneusz Sikorski , Ireneusz Mądry, Marek Kołodziejczyk, Mirosław Górka oraz Henryk Pracki. Przedstawiony został projekt Statutu Towarzystwa ,który został przegłosowany i uzyskał pełną akceptację zebranych.
Komitet Założycielski przystąpił do sporządzenia dokumentacji potrzebnej aby zarejestrować Towarzystwo w Sądzie Rejestrowym. Po mozolnej pracy wszystkie dokumenty zostały przygotowane i w dniu 30 sierpnia 2007r. Zenon Krysztofiak i Ireneusz Mądry złożyli wszystkie dokumenty w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu. Dokumenty ze względów formalnych były zwracane do poprawki lecz po ich usunięciu wysłane zostały ponownie do Sądu.
Ku naszej radości 3 października 2007 Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu pod numerem KRS .
Komitet Założycielski na posiedzeniu w dniu 13 października 2007 r. postanowił uchwałą zwołać na dzień 28 października 2007r. Walne Zebranie Członków, które wybierze władze na 4 letnią kadencję.

Wybrano Zarząd w składzie :
Zenon Krysztofiak – Prezes
Ireneusz Mądry – Sekretarz
Ireneusz Sikorski – Skarbnik
Jan Wawrzyniak – Gospodarz
Henryk Wawrzyniak – Członek
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Henryk Pracki –Przewodniczący
Mirosław Górka –Sekretarz
Mirosław Walkowiak – Członek
W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:
Włodzimierz Walczak- Przewodniczący
Marek Walkowiak –Sekretarz
Wiesław Mądry – Członek

Mogliśmy teraz wystąpić do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków o przekazanie zbiornika wodnego w Przybysławicach na potrzeby Towarzystwa. Prośba nasza spotkała się z pozytywną reakcją Burmistrza pana Jacka Bartczaka , który od początku naszych działań wspierał naszą inicjatywę. Bardzo jesteśmy wdzięczni panu Burmistrzowi za okazaną pomoc. Rozpoczęły się rozmowy z PZW na temat warunków zrzeczenia się przez PZW praw do dzierżawy zbiornika w Przybysławicach. Rozmowy przyniosły pozytywny efekt i PZW zrezygnował ze zbiornika.
Nic już nie stało na przeszkodzie aby Towarzystwo podpisało z Urzędem Gminy i Miasta umowę o użyczeniu zbiornika wodnego w Przybysławicach na potrzeby Raszkowskiego Towarzystwa Wędkarskiego.

Przy pomocy ciężkiego sprzętu część zbiornika została pogłębiona , co bardzo poprawi warunki do wędkowania na zbiorniku.
Podjęto decyzję o naprawie przeciekającej tamy. Była to bardzo ciężka praca prowadzona przy niesprzyjającej pogodzie. Po uszczelnieniu tamy została ona zamknięta i zbiornik powoli napełniał się wodą. Napełnianie trwało około 3 tygodni.
20 stycznia 2008 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na którym, uchwalono regulamin wędkowania i ustalono wysokość składki na rok 2008
Coraz więcej chętnych deklarowało chęć wstąpienia do Towarzystwa i stan ilościowy Towarzystwa powiększał się.
Rozpoczął się okres zbierania składek.
Pod koniec marca Zarząd podjął decyzję o zakupie pierwszej partii ryb i wpuszczeniu ich do zbiornika. Wszyscy bardzo się ucieszyli że już niedługo będziemy łowić ,,na swoim,,.
Po wpuszczeniu ryb zarządzono tygodniową karencję i 12 kwietnia 2008 r. można było zacząć wędkować.
Miło było patrzeć, że wreszcie można złowić porządnej wielkości karpia .
Pracy przed nami jeszcze wiele pracy ale świadomość że jesteśmy ,,na swoim ,, dodaje nam otuchy.