Get Adobe Flash player

Fauna

Fauna – ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze lub w danym środowisku.

RYBY

Zbiornik wodny w Przybysławicach jest aktualnie sukcesywnie zarybiany .Pierwsza partia ryb wpuszczona została na przełomie marca i kwietnia. Wpuszczono następujące gatunki:

Karp

Szczupak

Amur

W międzyczasie dopuszczono:

Sum

Karaś

Płoć

Lin

Leszcz

Wzdręga

PTAKI

Zbiornik w Przybysławicach jest akwenem na którym zamieszkują różne gatunki ptaków. Szczególnie upodobały sobie to miejsce kaczki krzyżówki. Co roku na wiosnę lęgnie się ich duża ilość. Obecnie są 3 stada liczące ponad 30 sztuk.

Kaczki

Odwiedzają też nasz zbiornik pary łabędzi . Wspaniały jest widok zalotów samca do samicy.
Obserwować też można przeloty mewy śmieszki , która majestatycznie szybuje nad wodą.