Get Adobe Flash player

Władze

Prezes – Henryk Pracki

Sekretarz – Andrzej Bartczak

Skarbnik – Jarosław Pietraszak

Gospodarz – Jan Wawrzyniak

Członek – Waldemar Kosiński

Członek – Włodzimierz Walczak

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący- Piotr Kruszyk

Sekretarz- Waldemar Motyl

Członek – Hieronim Foltynowicz

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:

Przewodniczący- Wojciech Szymura

Sekretarz- Arnold Pietraszak

Członek- Marek Motyl