Get Adobe Flash player

Flora

Flora – ogół gatunków roślin występujących na danym obszarze w określonym biotopie, określonej formacji roślinnej lub czasie geologicznym.

Wokół zbiornika występuje wiele gatunków drzew i krzewów. Dominującym drzewem okalającym zbiornik jest czeremcha , która tworzy zieloną ścianę wokół zbiornika. Piękny jest widok kwitnącej czeremchy a potem widok dojrzałych owoców.
Oprócz tego występują inne gatunki:
Wierzba , orzech włoski, brzoza oraz drzewa iglaste. Różnorodność drzew powoduje że krajobraz wokół zbiornika jest bardzo urozmaicony co powoduje że jest częstym spacerów rodzinnych. Pośród bujnej zieleni można przyjemnie spędzić czas i obserwować ptactwo pływające po wodzie.