Get Adobe Flash player

Zarząd RTW Raszków informuje ,że komisyjnie przeliczono zebrane datki  na rehabilitację Janka.  Zebrano kwotę   5350 zł( pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt  złotych) . Sporządzony został  protokół , który został podpisany przez członków Zarządu RTW Raszków.

Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy w imieniu Janka za okazane serce i wsparcie finansowe.

Janek za okazaną pomoc z trudem, ale powiedział ,, Dziękuję,,.

Na pewno cieszy go myśl, że w trudnym momencie , może liczyć na

pomoc.

A my jako Zarząd cieszymy się że mamy ludzi o dobrych sercach , którzy, gdy jest potrzeba, pomogą w trudnych sytuacjach.

Wielkie dzięki dla wszystkich !!!

Nasz Janek uhonorowany tytułem HONOROWEGO OBYWATELA GMINY I MIASTA RASZKÓW

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/185/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Raszków dla JANA WAWRZYNIAKA

Jan Wawrzyniak urodził się w Raszkowie w 1940 r. Przez całe swoje dorosłe życie jest społecznikiem, który pomaga w organizacji imprez plenerowych wielu stowarzyszeniom i organizacjom społecznym z terenu Gminy i Miasta Raszków. Był jednym z założycieli w 1979 r. Koła Raszkowskiego Polskiego Związku Wędkarskiego, a następnie jego prezesem przez prawie trzydzieści lat.  Jan Wawrzyniak nauczył miłości i szacunku do ojczystej przyrody kilka pokoleń dzieci i młodzieży. Swoją pasją wędkarską zarażał całe rzesze osób, które doceniły aktywny wypoczynek nad wodą. Będąc od 2007 r. gospodarzem Raszkowskiego Towarzystwa Wędkarskiego pomagał w organizacji setek imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży z raszkowskich placówek oświatowych, a także z ościennych gmin. Bezinteresownie dba o kompleks rekreacyjno – sportowy Zalew-Kąpielka. Zachęca wszystkich do właściwego korzystania z tego obiektu i sprawia, że panuje tam wspaniała atmosfera. Chętnie poświęca swój czas, często do późnych godzin wieczornych, aby służyć pomocą przy organizacji licznych spotkań oraz by służyć innym swoim doświadczeniem. Jan Wawrzyniak nigdy nie odmówił gościnności w nadzorowanym przez siebie obiekcie Zalew-Kąpielka. Mieszkańcy naszej gminy mawiają często, że „Pan Janek potrafi rozmawiać ze zwierzętami”. Na Jego głos reagują bociany, przypływają łabędzie i ptactwo wodne. Poza pracą na obiekcie Zalew-Kąpielka, Przez wiele lat pomagał również jako wolontariusz klubowi piłkarskiemu Raszkowianka.

Jan Wawrzyniak jest osobą skromną, a jego praca dla drugiego człowieka budzi powszechny szacunek i uznanie społeczeństwa. Za wszelkie dobro, które uczynił dla społeczności lokalnej ziemi raszkowskiej, w pełni zasługuje na nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Raszków.

OGŁOSZENIE

W związku z panującą pandemią i niemożnością zorganizowania WZC RTW Raszków odbyło się zebranie Zarządu , na którym omówiono sprawy organizacyjne. Kapitan Sportowy przedstawił wyniki zawodów w 2020 r. Mistrzem RTW Raszków na 2020 r. został Waldemar Kosiński. Gratulacje!!!

W poszczególnych  zawodach zwyciężyli:

Kosiński Piotr- I tura Mistrza RTW

Kosiński Waldemar -II tura Mistrza RTW

Kosiński Piotr  – Puchar Komendanta

Motyl Marek- zawody gruntowe

Stempień Mariusz – Puchar Gospodarza

Jaskulski Adrian – Puchar Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta

Stempień Mariusz – Puchar RTW

Szczucki Miłosz – Puchar Prezesa

Paluszek Kamil – puchar Burmistrza

Odbyły się też zawody dla dzieci.

W 2021 r. odbędzie się 7 zawodów   ( terminy podane będą w odpowiednim czasie). Odbędą się też zawody  dla dzieci.

Wysokość składki pozostaje  taka sama czyli  260 zł  .

O innych ważnych sprawach będziemy informować na bieżąco.

Zarząd RTW  Raszków życzy udanych połowów .

UCHWAŁY WZC RTW RASZKÓW

Uchwała nr 1

WZC RTW Raszków wprowadza bezterminowy zakaz połowu jesiotra

Uchwała nr 2

WZC RTW Raszków podwyższa kwotę dobrowolnej wpłaty za wynajęcie wiaty na spotkania towarzyskie do 100 zł.

Członkowie płacą 50 % tej kwoty. Osoby wynajmujące obiekt zobowiązane są do zachowania porządku i powinny być stale obecne na spotkaniu. Imprezy mogą trwać do godz.23.00.

Za wszelkie ewentualne szkody koszty ponosi wynajmujący obiekt.

Uchwała nr 3

WZC RTW Raszków w związku z koniecznością prowadzenia pełnej księgowości  podwyższa podwyższa kwotę składki do 260 zł.

Uchwała nr 4

WZC RTW Raszków postanawia że siatka do ryb musi mieć co najmniej 2 metry.

Uchwała nr 5

WZC RTW Raszków ustala długość ochronną dla karpia. Będzie ona wynosiła 40-65 cm

Uchwała nr 6

WZC RTW Raszków postanawia zaliczyć jazia do limitu ilościowego

Uchwała nr 7

WZC RTW Raszków  postanawia że w związku z planowanowanymi pracami przy czyszczeniu Zalewu i konieczności  przeniesienia ryb na ,,Kąpielkę,, a potem z powrotem do Zalewu zobowiązuje wszystkich członków do pomocy przy przenoszeniu ryb!!!  Nieuzasadniona nieobecność będzie się wiązała z wpłatą kwoty 200 zł na rzecz RTW Raszków!!!

Zwolnienieniem  z opłat będą będą tylko uzasadnione przypadki  zdrowotne i losowe !!!

UWAGA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza się długości ochronne  dla płoci i węgorza:

płoć  -        15 cm

węgorz -    60 cm

WYNIKI ZAWODÓW WĘDKARSKICH 2019 r.

WYNIKI  ZAWODÓW WĘDKARSKICH 2019 r.

Mistrz RTW  -I tura

I – Kosiński Waldemar 4,52 kg

II – Czysty Andrzej 4,48

III-Motyl Marek 3,38 kg

Mistrz RTW – II tura

I -Kosiński Waldemar 11,45kg

II – Szczucki Miłosz 5,42 kg

III-Czysty Andrzej 4,85 kg

MISTRZEM RTW RASZKÓW NA 2019 R. ZOSTAŁ

KOSIŃSKI WALDEMAR

ZAWODY GRUNTOWE

I – Marek Motyl 7,70 kg

II- Marucha Henryk 5,66 kg

Paluszek Kamil 5,48 kg

PUCHAR KAPITANA

I-Kosiński Piotr 10,52 kg

II-Motyl Marek 10,05 kg

III-Kosiński Waldemar 8,37 kg

PUCHAR GOSPODARZA

I-Szczucki Miłosz  6,30 kg

II-Motyl Marek 4,09 kg

III-Matysiak Sławomir 3,99 kg

PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

I-Czysty Andrzej 8,64 kg

II-Kiosiński Piotr 6,26 kg

III-Walkowiak Mirosław 6,23 kg

PUCHAR KOMENDANTA

I-Marszewiecki Mariusz 10,15 kg

II-Motyl Marek 10,02 kg

III-Czysty Andrzej 8,57 kg

PUCHAR     PREZESA

Włodzimierz Ździech 31,58 kg

Andrzej Ździech 28,20 kg.

Andrzej Czysty 14,01 kg.

PUCHAR     BURMISTRZA

Darek Bielawny

Miłosz Szczucki

Paweł Szlachta