Get Adobe Flash player

Nasz Janek uhonorowany tytułem HONOROWEGO OBYWATELA GMINY I MIASTA RASZKÓW

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/185/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Raszków dla JANA WAWRZYNIAKA

Jan Wawrzyniak urodził się w Raszkowie w 1940 r. Przez całe swoje dorosłe życie jest społecznikiem, który pomaga w organizacji imprez plenerowych wielu stowarzyszeniom i organizacjom społecznym z terenu Gminy i Miasta Raszków. Był jednym z założycieli w 1979 r. Koła Raszkowskiego Polskiego Związku Wędkarskiego, a następnie jego prezesem przez prawie trzydzieści lat.  Jan Wawrzyniak nauczył miłości i szacunku do ojczystej przyrody kilka pokoleń dzieci i młodzieży. Swoją pasją wędkarską zarażał całe rzesze osób, które doceniły aktywny wypoczynek nad wodą. Będąc od 2007 r. gospodarzem Raszkowskiego Towarzystwa Wędkarskiego pomagał w organizacji setek imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży z raszkowskich placówek oświatowych, a także z ościennych gmin. Bezinteresownie dba o kompleks rekreacyjno – sportowy Zalew-Kąpielka. Zachęca wszystkich do właściwego korzystania z tego obiektu i sprawia, że panuje tam wspaniała atmosfera. Chętnie poświęca swój czas, często do późnych godzin wieczornych, aby służyć pomocą przy organizacji licznych spotkań oraz by służyć innym swoim doświadczeniem. Jan Wawrzyniak nigdy nie odmówił gościnności w nadzorowanym przez siebie obiekcie Zalew-Kąpielka. Mieszkańcy naszej gminy mawiają często, że „Pan Janek potrafi rozmawiać ze zwierzętami”. Na Jego głos reagują bociany, przypływają łabędzie i ptactwo wodne. Poza pracą na obiekcie Zalew-Kąpielka, Przez wiele lat pomagał również jako wolontariusz klubowi piłkarskiemu Raszkowianka.

Jan Wawrzyniak jest osobą skromną, a jego praca dla drugiego człowieka budzi powszechny szacunek i uznanie społeczeństwa. Za wszelkie dobro, które uczynił dla społeczności lokalnej ziemi raszkowskiej, w pełni zasługuje na nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Raszków.

Comments are closed.